Về việc Đại hội trung ương Đảng khoá XIII

Status
Not open for further replies.

Squall

Rinoa Heartilly
Tayto
Cấm lập các topic liên quan đến việc : điều động, bổ nhiệm nhân sự các cấp... kể cả nguồn báo chính thống!

Cấm bàn luận, tổ lái về vấn đề điều động, nhân sự...

Các topic lập sẽ bị xoá ngay lập tức, cố tình vi phạm sẽ BAN nick!

Mong các bạn chú ý!
 
Status
Not open for further replies.
Top