về việc thành viên mới & cũ

fRzzy

Mmph mmmph mph-mph mmph!
tayto
nói ngắn gọn lại là đừng có lôi cái join date ra khè nhau, nghe nó hèn bỏ mẹ; văn hoá voz vốn dĩ không có cái vụ đó, chỉ có mấy chú 9x hết đát nhân mấy năm diễn đàn đóng đăng ký tưởng mình biến thành kỳ cựu thôi...

thành viên mới đã có và rồi sẽ có, đông... muốn phổ cập văn hoá cho người mới thì xem văn hoá nó là gì rồi cho người ta thấy, đừng làm ba cái trò tầm xàm ba láp khoe khoang tao đây ma cũ rồi tưởng thế là hay... ru rú trong nhà thế đủ rồi, người ta ở ngoài vào cũng hiền thôi đừng sợ...
 
Top