Về viễn thông trong lẫn ngoài nước Vina và Viettel thằng nào mạnh hơn các bác

Top