thắc mắc VGA xuất hình bị mờ

em qua bên Ubuntu thì mọi thứ lại thấy bth, khả năng do driver thằng nvidia :censored: bên ubuntu e dùng driver opensource, chắc card cũ nên bên win nó bóp
driver bên win Nvi nó bóp chất lượng hình ảnh để tăng fps xưa giờ mà, ko phải do card cũ đâu. Giờ có mua 3090 nhìn cũng y như con cũ kia thôi. Driver linux do bên thứ 3 viết nó để mặc định nên chất lượng ảnh khá hơn, nhưng bảo đảm fps sẽ giảm nhiều so với bên win
 
Top