Vì sao Trung Quốc đòi điều tra nguồn gốc Covid-19 tại căn cứ Mỹ?

welcometrue

Đã tốn tiền
Tình báo mỹ như bò, dịch lúc tàu nó toang ở vũ hán đéo báo về chuẩn bị phương án đối phó. Dửng dưng như không.
Theo tôi nghĩ lúc dịch dã là lúc Mỹ đang hoa sơn luận kiếm để chọn tổng thống tiếp theo. Vì vậy hai bên bắt đầu quậy cho đục nước để mà kiếm phiếu bầu.
 
Top