Vị vua nhà Lý nào mắc phải căn bệnh kỳ lạ, chữa thuốc không được?

bobbychinn

Senior Member
1609504231855.png
Lý Thần Tông tên thật là Lý Dương Hoán, lên ngôi tháng 12, năm Đinh Mùi (tức 15/1/1128). Ông là vua duy nhất nhà Lý được kế vị ngai vàng không phải do vua cha truyền lại. Là con trai của Sùng Hiền hầu và bà phu nhân họ Đỗ (không rõ tên), Lý Thần Tông được sinh vào tháng 6 năm Bính Thân (1116) tại hầu phủ ở kinh đô Thăng Long. Dân gian truyền tụng ông là "kiếp sau" của nhà sư Từ Đạo Hạnh. Vì vua Lý Nhân Tông không có con trai nên đã lập Dương Hoán làm hoàng thái tử và truyền ngôi cho. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết Lý Thần Tông là “cháu gọi Thánh Tông bằng ông, gọi Nhân Tông bằng bác, con của Sùng Hiền hầu, do phu nhân họ Đỗ sinh ra. Khi mới lên 2 tuổi, được nuôi trong cung, lập làm hoàng thái tử. Nhân Tông băng hà, bèn lên ngôi báu”.

Vua Lý Thần Tông được sử sách ghi nhận là người có “tư chất thông tuệ, độ lượng rộng rãi, sửa sang chính sự, dùng người hiền tài, thủy chung điều chính, nhiệm nhặt khúc nôi, không gì sai lệch”. Tuy nhiên, vua từng ra một chiếu về vấn đề hôn nhân bị sử sách chê trách nhiều. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết vào mùa xuân, tháng giêng, năm Canh Tuất (1130), vua “xuống chiếu cho con gái các quan không được lấy chồng trước, đợi sau khi chọn sung vào hậu cung, người nào không trúng tuyển mới được lấy chồng”. Về việc này, sử thần Lê Văn Hưu bàn: “Thần Tông xuống chiếu cho con gái các quan phải đợi xong việc tuyển người vào cung rồi mới được lấy chồng, thế là để cung phụng cho riêng mình, đâu phải lòng làm cha mẹ của dân”? Sử thần Ngô Thì Sĩ viết trong sách Đại Việt sử ký tiền biên: “Sau cung của vua Thiên tử thiếu gì cung tần, nếu có kén chọn thì cũng chỉ cần người hiền lành, đức hạnh. Là người ở trên dân, há lại tham sắc đẹp mà cứ muốn chọn khắp con gái của bách quan… Tờ chiếu này của Thần Tông có sự ham mê sắc đẹp, thật không hẹn mà giống nhau”. Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục cũng viết về chuyện này với lời bình ngắn gọn là “Trái lẽ”. Còn sử thần Ngô Sĩ Liên nói trong Đại Việt sử ký toàn thư: “Vua bấy giờ chưa đến tuổi hai mươi, ra lệnh ấy là muốn tuyển con gái các quan sung vào hậu cung thôi. Việc ấy chưa lấy gì làm quá”.

Vua Lý Thần Tông từng mắc căn bệnh kỳ lạ năm 1136. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: Tháng 3 năm Bính Thìn (1136), “vua bệnh nặng, chữa thuốc không khỏi. Nhà sư Minh Không chữa khỏi, phong làm quốc sư. Tha thuế dịch cho vài trăm hộ". Nói về căn bệnh không thuốc nào trị được của vua Lý Thần Tông, có giai thoại dân gian nói vua hóa cọp, mình mẩy mọc đầy lông lá, tâm thần rối loạn, tiếng kêu đau đớn nghe như tiếng cọp gầm rú, ai nấy đều khiếp sợ. Triều đình đành phải làm cũi vàng nhốt vua vào rồi truyền gọi thái y khắp cả nước chữa bệnh cho vua. Nhưng đến cả ngàn người cũng đều bất lực.

26 /9 năm Mậu Ngọ (1138), thọ 22 tuổi, vua Lý Thần Tông băng hà. Ông là vua Lý mất sớm nhất, có tuổi thọ ngắn nhất. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua mất ở điện Vĩnh Quang. Các quan dâng tôn hiệu là Quảng Nhân Sùng Hiếu Văn Vũ Hoàng Đế, miến hiệu là Thần Tông. Sau khi vua mất, hoàng thái tử Thiên Tộ lên ngôi ở trước linh cữu, bấy giờ mới lên 3 tuổi.
https://www.tienphong.vn/giao-duc/v...-benh-ky-la-chua-thuoc-khong-duoc-1771783.tpo
 
Top