Việt nam sắp thành đối tác cung ứng của Mỹ rồi

Sắp tới apple, Microsoft chuyển chi nhánh từ khựa về việt nam rồi, các thím nghĩ sao :D
https://vnexpress.net/my-coi-viet-nam-la-uu-tien-hop-tac-trong-chuoi-cung-ung-4109562.html
Ngạo nghễ
URoiprO.png
 
Top