Việt Nam sẽ lọt top những quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045?

josh06

Senior Member
Mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt khoảng 7.500 USD (172,5 triệu đồng). Và đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Việt Nam sẽ lọt top những quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045? - 1
Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam thường niên năm 2021 với chủ đề "Định hình Chiến lược đầu tư và kinh doanh trong bối cảnh mới" diễn ra tại TP HCM.

Tại Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam thường niên năm 2021 với chủ đề "Định hình Chiến lược đầu tư và kinh doanh trong bối cảnh mới", các diễn giả nhận định, dù dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn sẽ tăng trưởng tốt trong tương lai.

Ông Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) cho biết, quan điểm phát triển của Bộ KHĐT với nền kinh tế là phát triển nhanh, bền vững dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Chúng ta cần cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật một cách hiệu quả. Đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước", ông Quang nói.

Theo ông Quang, mục tiêu chiến lược về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 là khoảng 7%/năm.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam trong năm 2020 là 3.521 USD (gần 90 triệu đồng). Mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt khoảng 7.500 USD (172,5 triệu đồng). Và đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Link full: https://petrotimes.vn/viet-nam-se-lot-top-nhung-quoc-gia-co-thu-nhap-cao-vao-nam-2045-595180.html
 

zPsychoz

Senior Member
ZBtnCkk (1).png
 

Anh Le

Senior Member
2045 tức là 25 năm chả lẽ 25 năm chuẩn thu nhập cao của thế giới k dịch chuyển sao 🙈🙈
 
Top