Việt Nam xuất siêu 764 triệu USD trong 7 tháng, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất

Stonefog77

Senior Member
7 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam xuất siêu 764 triệu USD. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67,1 tỷ USD.


Theo số liệu vừa công bố sáng nay (29/7) của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2022 ước đạt 30,32 tỷ USD, giảm 7,7% so với tháng trước.


Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,93 tỷ USD, giảm 8.5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,39 tỷ USD, giảm 7,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Bảy tăng 8,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 3,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 10.8%.


Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 30,3 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.


Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,7 tỷ USD, giảm 9.4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,6 tỷ USD, giảm 4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Bảy tăng 3.4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 2,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,9%.

Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,3 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm nhiều nhất với 88,7%.


Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 215,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm nhiều nhất với 94%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.


Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 ước tính xuất siêu 21 triệu USD. Còn 7 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD.


Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 72,6 tỷ USD.


https://thuongtruong.com.vn/news/vi...c-la-thi-truong-xuat-khau-lon-nhat-86946.html
 
Top