VinFast Klara S 2022 đi gần 200km/lần sạc, xứng tầm ‘đối thủ’ xe máy xăng

Top