Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 7,3 tỷ USD năm 2021

duyluong3695

Senior Member
Vingroup sẽ trình cổ đông phương án kinh doanh với doanh thu dự kiến năm nay đạt 170.000 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2020.

Tập đoàn Vingroup (VIC) dự kiến họp thường niên vào ngày 3/6 với kế hoạch trình cổ đông mục tiêu doanh thu thuần khoảng 170.000 tỷ đồng (hơn 7,3 tỷ USD), tăng gần 54% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng 4.500 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

Trong năm 2021, Vingroup cho biết sẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính của tập đoàn là công nghệ, công nghiệp và thương mại dịch vụ, tạo thế "kiềng ba chân".

https://vnexpress.net/vingroup-dat-muc-tieu-doanh-thu-7-3-ty-usd-nam-2021-4278445.html
 
Top