[VNE] Trump định tham gia biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Sinner2211

Senior Member
Mình thích cái gì thì mình nói cái nấy. Việc gì phải sợ sệt chuyển màu.
 

Meo_Chach_Dog

Senior Member
Chiếm xung quanh Trump's Tower lập quốc đi anh ơi, giống BLM và Leftards làm ở Seattle năm ngoái :beauty:

Sent from BlackBerry BBF100-4 using vozFApp
 
Top