Vợ nhậu say, chém chồng 38 nhát dẫn đến tử vong

Con vợ mình thỉnh thoảng cũng làm hớp bia
975si20.gif
Vợ tôi thì tôi cho thoả mái mà méo bao giờ thấy nó uống

via theNEXTvoz for iPhone
 
cuối cùng cũng có quả tít cân bằng giới

Edit: ko phải chỉ mỗi tít, cả nội dung quá trình cũng ngược vkl lun :LOL:
 
Back
Top