Võ sư Thiếu Lâm tuyên bố dùng ám khí hạ Mike Tyson

tongthanhtra

Junior Member
Thiếu lâm mà nói ko có ám khí, kiếm pháp, đao pháp thì thằng đó chưa đọc Kim Dung.

Sent from Samsung SM-N900L using vozFApp

Đâu ? chổ nào trong truyện nào của Kim minh chủ nói Thiếu Lâm có ám khí đâu ?
Thiếu Lâm đao pháp, quyền pháp, côn, bổng, chỉ, trảo, chưởng, thủ, cước, trượng...có đầy đủ nhưng làm j có ám khí:angry:
 

sankhaukich

Đã tốn tiền
 

J.F.Ryan

Junior Member
Chắc định dùng Thiếu Lâm táo nhân tiêu của võ lâm 1, mà chắc thua thôi vì TL làm gì có skill phi tiêu
 

nhockon_cm

Member
Đâu ? chổ nào trong truyện nào của Kim minh chủ nói Thiếu Lâm có ám khí đâu ?
Thiếu Lâm đao pháp, quyền pháp, côn, bổng, chỉ, trảo, chưởng, thủ, cước, trượng...có đầy đủ nhưng làm j có ám khí:angry:

Huyền Sinh dõng dạc hỏi:

- Theo lời quốc sư thì ra có người kiêm thông được cả bảy mươi hai môn tuyệt kỹ của tệ phái ư?

Cưu Ma Trí gật đầu đáp:

- Ðúng thế!

Huyền Sinh hỏi:

- Xin hỏi quốc sư vị đại anh hùng đó là ai?

Cưu Ma Trí đáp:

- Cái đó tiểu tăng không tiện nói ra.

Huyền Sinh biến sắc hỏi:

- Là quốc sư chăng?

Cưu Ma Trí gật đầu chắp hai tay để trước ngực vẻ mặt nghiêm trang đáp:

- Chính thị!

Lão vừa nói hai chữ chính thị, quần tăng đều biến sắc lẩm bẩm:

- Thằng cha này khoác lác quá, hay là hắn mắc bệnh điên khùng?

Nên biết rằng bảy mươi hai môn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm thì có người chuyên luyện hạ bàn, có người chuyên về khinh công, có người sở trường về quyền chưởng, có người lại dùng ám khí để thủ thắng. Ngoài ra hoặc luyện theo đao hoặc kiếm, hoặc sử côn, sử bổng. Môn nào có đặc điểm của môn ấy. Người nào đã chuyên dùng trường kiếm thì không thể nào sử thiền trượng. Người chuyên về đại lực, thần quyền thì lại không giỏi thu phát ám khí. Tuy có người tinh thông được năm, sáu môn nhưng những môn đó không xung khắc nhau, mâu thuẫn nhau.

Sent from Samsung SM-N900L using vozFApp
 

Bodeptrai.123

Senior Member
Ám khí ở đây chắc là niêm hoa chỉ nhưng do thất truyền :love: nên xài tạm bạo vũ lê hoa châm của đường môn
 

tongthanhtra

Junior Member
Huyền Sinh dõng dạc hỏi:

- Theo lời quốc sư thì ra có người kiêm thông được cả bảy mươi hai môn tuyệt kỹ của tệ phái ư?

Cưu Ma Trí gật đầu đáp:

- Ðúng thế!

Huyền Sinh hỏi:

- Xin hỏi quốc sư vị đại anh hùng đó là ai?

Cưu Ma Trí đáp:

- Cái đó tiểu tăng không tiện nói ra.

Huyền Sinh biến sắc hỏi:

- Là quốc sư chăng?

Cưu Ma Trí gật đầu chắp hai tay để trước ngực vẻ mặt nghiêm trang đáp:

- Chính thị!

Lão vừa nói hai chữ chính thị, quần tăng đều biến sắc lẩm bẩm:

- Thằng cha này khoác lác quá, hay là hắn mắc bệnh điên khùng?

Nên biết rằng bảy mươi hai môn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm thì có người chuyên luyện hạ bàn, có người chuyên về khinh công, có người sở trường về quyền chưởng, có người lại dùng ám khí để thủ thắng. Ngoài ra hoặc luyện theo đao hoặc kiếm, hoặc sử côn, sử bổng. Môn nào có đặc điểm của môn ấy. Người nào đã chuyên dùng trường kiếm thì không thể nào sử thiền trượng. Người chuyên về đại lực, thần quyền thì lại không giỏi thu phát ám khí. Tuy có người tinh thông được năm, sáu môn nhưng những môn đó không xung khắc nhau, mâu thuẫn nhau.

Sent from Samsung SM-N900L using vozFApp

72 tuyệt kỹ thiếu lâm ko có chiêu nào là ám khí hoặc dụng ám khí cả

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top