"Với những bạn trẻ dưới 30 tuổi, việc đầu tiên phải đầu tư là học hỏi chứ không phải lương"

thằng bạn mới gửi cái clip này, nghe tới đoạn các bạn mới ra trường đừng quan tâm đến lương đừng quan tâm đến lương, lương 3 triệu thì bạn đủ sống, nếu thuê nhà 1tr thì bạn hãy sống bằng 2tr, bla bla,...cười ỉa
 
Top