Voz bất ngờ đóng kết nối :)))

heoga13

Junior Member
Bắt đầu thấy next có dấu hiệu từ chối kết nối rồi đó. Không còn nhanh như điện giật hồi mới ra mắt
 
Top