góp ý ! VOz chứ méo phải trash bin

anhdapchai0122

Senior Member
Mem cũ phản đối chứ sao.
Giờ làm chặt thì xã hội 10 người thì 10 ý. Sao cho vừa lòng hết thiên hạ.
Người chán người bỏ, bị KIA nhiều thì lúc đó chơi một mình. :misdoubt:
dân quyết sai thì dân tự chịu chứ sao lại chửi mon mít :pudency:
 
Top