Voz có thể loại copy paste nguyên xi thớt người khác chưa?

Như tít, voz thể loại gì cũng có, thậm chí tự quote mình tự chửi mình cũng có. Vậy voz có thể loại copy paste nguyên xi thớt người khác chưa :byebye:
 
Top