Voz có thím nào Winner, lắm tiền, ny xinh, tài năng gì vào khoe hết đi

BaronNashor

Member
Đi đâu nghe danh Voz người ta cũng nghĩ ngay đến Loser ăn lông ở lỗ :((

Chả nhẽ cả cái diễn đàn to thế này không có ai thành đạt, lắm tiền, người yêu xinh hay có gì tài giỏi sao :sosad:
 
Top