thắc mắc Voz Discord Rich Presence

Nên như thế nào?

 • Tiếng Anh + có ID

  Votes: 3 42.9%
 • Tiếng Anh + 0 ID

  Votes: 0 0.0%
 • Tiếng Việt + có ID

  Votes: 2 28.6%
 • Tiếng Việt + 0 ID

  Votes: 2 28.6%

 • Total voters
  7

okyo1102

Senior Member
Tình hình là em đang code cái Rich Presence cho Voz.vn (viết dựa trên nền tảng có sẵn PreMiD) mà đang phân vân vài cái.

Nên để tiếng Anh hay tiếng Việt?
Có nên để ID/username vào không?

Các thím góp ý giúp em với :byebye:

1604531423381.png

1604531530865.png
 
Top