VOZ được VTV24 trích dẫn ý kiến trưa nay

Dương To Quá

Junior Member
Đéo thích bọn streamer nhưng thấy nó livestream phản ánh đéo biết trả lời sao phải trích dẫn comment vozer :baffle:, đài truyền hình cuốc gia :baffle:, sao đéo trích dẫn chửi Đởn lên :nosebleed:
Vtv nó đang nhắc khéo vozer rồi. Không cẩn thận tiếp theo lại đến lượt mình mất.:burn_joss_stick:
Kiểu này chuyển nhà sang Xam mất thoai:shame:


via nextVOZ for Android
 
Top