Voz giống xã hội Việt Nam thu nhỏ nhỉ

tinber

Member
Lên voz thấy vốt dơ chửi mọi người, chửi công nhân là trash/rác rưởi; chửi đàn ông châu Á là vàng vẩu, xấu xí, hạ đẳng, thấp bé nhẹ cân, gay lọ tởm lợm hạ cấp,... rồi khen đàn ông Tây,... là đẹp thượng đẳng,...; chửi người lùn; chửi người xấu xí; chửi người nghèo;...

Rồi toàn thấy tự nhận mình đẹp trai,... ăn gái mòn chim, gọi gái công nhân là rác nên không thèm ăn,... nhưng xem ảnh thì ... (khoa học đã chứng minh con người thường ảo tưởng về nhan sắc của mình).

Để ý những người mới vào voz thì ăn nói lịch sự, không tấn công/công kích, chửi,... người khác; nhưng sau khi họ tham gia voz một thời gian thì thấy họ toàn chửi bậy, công kích,... người khác luôn, kiểu như bị "lây lan" ấy :misdoubt::misdoubt:
 
Lên voz thấy vốt dơ chửi mọi người, chửi công nhân là trash/rác rưởi; chửi đàn ông châu Á là vàng vẩu, xấu xí, hạ đẳng, thấp bé nhẹ cân, gay lọ tởm lợm hạ cấp,... rồi khen đàn ông Tây,... là đẹp thượng đẳng,...; chửi người lùn; chửi người xấu xí; chửi người nghèo;...

Rồi toàn thấy tự nhận mình đẹp trai,... ăn gái mòn chim, gọi gái công nhân là rác nên không thèm ăn,... nhưng xem ảnh thì ... (khoa học đã chứng minh con người thường ảo tưởng về nhan sắc của mình).

Để ý những người mới vào voz thì ăn nói lịch sự, không tấn công/công kích, chửi,... người khác; nhưng sau khi họ tham gia voz một thời gian thì thấy họ toàn chửi bậy, công kích,... người khác luôn, kiểu như bị "lây lan" ấy :misdoubt::misdoubt:
Mới chiều hớt tóc, nói sao chú hớt xấu vậy. chú hớt tóc nói mặt mày nó xấu chứ không phải tao hớt xấu
 

mikloa02

Senior Member
Lên voz thấy vốt dơ chửi mọi người, chửi công nhân là trash/rác rưởi; chửi đàn ông châu Á là vàng vẩu, xấu xí, hạ đẳng, thấp bé nhẹ cân, gay lọ tởm lợm hạ cấp,... rồi khen đàn ông Tây,... là đẹp thượng đẳng,...; chửi người lùn; chửi người xấu xí; chửi người nghèo;...

Rồi toàn thấy tự nhận mình đẹp trai,... ăn gái mòn chim, gọi gái công nhân là rác nên không thèm ăn,... nhưng xem ảnh thì ... (khoa học đã chứng minh con người thường ảo tưởng về nhan sắc của mình).

Để ý những người mới vào voz thì ăn nói lịch sự, không tấn công/công kích, chửi,... người khác; nhưng sau khi họ tham gia voz một thời gian thì thấy họ toàn chửi bậy, công kích,... người khác luôn, kiểu như bị "lây lan" ấy :misdoubt::misdoubt:
Bỏ voz đi mà làm người phen à
 

namtu98

Member
Lên voz thấy vốt dơ chửi mọi người, chửi công nhân là trash/rác rưởi; chửi đàn ông châu Á là vàng vẩu, xấu xí, hạ đẳng, thấp bé nhẹ cân, gay lọ tởm lợm hạ cấp,... rồi khen đàn ông Tây,... là đẹp thượng đẳng,...; chửi người lùn; chửi người xấu xí; chửi người nghèo;...

Rồi toàn thấy tự nhận mình đẹp trai,... ăn gái mòn chim, gọi gái công nhân là rác nên không thèm ăn,... nhưng xem ảnh thì ... (khoa học đã chứng minh con người thường ảo tưởng về nhan sắc của mình).

Để ý những người mới vào voz thì ăn nói lịch sự, không tấn công/công kích, chửi,... người khác; nhưng sau khi họ tham gia voz một thời gian thì thấy họ toàn chửi bậy, công kích,... người khác luôn, kiểu như bị "lây lan" ấy :misdoubt::misdoubt:
Bao giờ nó chuyển thành nước mỹ thu nhỏ là chúng ta đại thành công
 

Mr_Xoay1

Member
Lên voz thấy vốt dơ chửi mọi người, chửi công nhân là trash/rác rưởi; chửi đàn ông châu Á là vàng vẩu, xấu xí, hạ đẳng, thấp bé nhẹ cân, gay lọ tởm lợm hạ cấp,... rồi khen đàn ông Tây,... là đẹp thượng đẳng,...; chửi người lùn; chửi người xấu xí; chửi người nghèo;...

Rồi toàn thấy tự nhận mình đẹp trai,... ăn gái mòn chim, gọi gái công nhân là rác nên không thèm ăn,... nhưng xem ảnh thì ... (khoa học đã chứng minh con người thường ảo tưởng về nhan sắc của mình).

Để ý những người mới vào voz thì ăn nói lịch sự, không tấn công/công kích, chửi,... người khác; nhưng sau khi họ tham gia voz một thời gian thì thấy họ toàn chửi bậy, công kích,... người khác luôn, kiểu như bị "lây lan" ấy :misdoubt::misdoubt:
 

rongqui

Senior Member
Lên voz thấy vốt dơ chửi mọi người, chửi công nhân là trash/rác rưởi; chửi đàn ông châu Á là vàng vẩu, xấu xí, hạ đẳng, thấp bé nhẹ cân, gay lọ tởm lợm hạ cấp,... rồi khen đàn ông Tây,... là đẹp thượng đẳng,...; chửi người lùn; chửi người xấu xí; chửi người nghèo;...

Rồi toàn thấy tự nhận mình đẹp trai,... ăn gái mòn chim, gọi gái công nhân là rác nên không thèm ăn,... nhưng xem ảnh thì ... (khoa học đã chứng minh con người thường ảo tưởng về nhan sắc của mình).

Để ý những người mới vào voz thì ăn nói lịch sự, không tấn công/công kích, chửi,... người khác; nhưng sau khi họ tham gia voz một thời gian thì thấy họ toàn chửi bậy, công kích,... người khác luôn, kiểu như bị "lây lan" ấy :misdoubt::misdoubt:
tôi ăn gái công nhân nếu đẹp nhé thớt, tôi ko me tây luôn nhé, đừng chụp mũ tôi:beauty:
 

tinber

Member

Tô Minh

Member
Coi chừng người mình hay chửi nhau là sếp mình, đồng nghiệp đó fen. Mình luôn nghĩ thế nên ít khi chửi lắm , tránh trường hợp như thế
 
Top