thắc mắc VOZ tân có còn tính năng avata to.

yhk6030

Senior Member
Đúng thế, tính năng hay nhất là avata to vcl thì lại bỏ đi mất. Đề nghị mod min tăng dần độ to theo đóng góp thành viên.
 
  • Gạch
Reactions: mrg

yhk6030

Senior Member
Giờ chuyển qua điểm reaction để đánh giá mức độ đóng góp của thành viên rồi nhé thím. Đã tặng thím 1 gạch vì tạo thớt nhảm :sweet_kiss:

Gạch thì đây chẳng thiếu. 1 trả 10
 
Top