Voz tìm người làm app

Nghe nói voz nhiều dev, nhưng có vẻ trên forums trình cùi hơn hơn so với bọn voz fb nên tủ lạnh mới đăng lên fb tìm chớ không tìm trên forums. Voz có ông dev đi du học đã về chưa không biết :D
2020f227956c-1066-47dc-9af6-eab54a49039c.png
 
Top