vozer có ai có vợ không?

karu88

Member
ở đây có bác nào đã cưới vợ rồi không vậy. Vợ bác là người như thế nào?
Em theo chuẩn vozer để tìm thì thấy vô vọng luôn.
mất trình ==> loại
Trên 25 tuổi ==> gái già, loại
gái dẫm ==> loại
không share tiền khi đi chơi ==> loại
 
ở đây có bác nào đã cưới vợ rồi không vậy. Vợ bác là người như thế nào?
Em theo chuẩn vozer để tìm thì thấy vô vọng luôn.
mất trình ==> loại
Trên 25 tuổi ==> gái giá, loại
gái dẫm ==> loại
không share tiền khi đi chơi ==> loại
1598152904574.png


Theo tiêu chí của voz thì chỉ có vậy thôi. Ảnh đã được phóng to vài ngàn lần.
 

karu88

Member
Tiêu chí của thớt thì có thể về trường cấp 1 hoặc mẫu giáo để tìm


via theNEXTvoz for iPhone
phải cố thôi thím ơi. Chứ em thấy mấy bác ở đây kể cũng ghê răng quá. Lấy mấy người không đúng chuẩn về, bị cắm sừng cũng vậy.
 
ở đây có bác nào đã cưới vợ rồi không vậy. Vợ bác là người như thế nào?
Em theo chuẩn vozer để tìm thì thấy vô vọng luôn.
mất trình ==> loại
Trên 25 tuổi ==> gái già, loại
gái dẫm ==> loại
không share tiền khi đi chơi ==> loại
Có đủ tiêu chuẩn lương 350 củ 1 tháng của vốt dơ chưa mà đòi kiếm vợ theo tiêu chuẩn vốt dơ thế ?
312123.gif
 
Top