Vozer loser cứ thấy người ta lấy vợ giàu thì cứ chạn này chạn nọ éo biết nhìn lại minh

Cái này người ta gọi là môn đăng hộ đối mấy bồ à , lo mà kiếm tiền đi

FB_IMG_1591415341028.jpg
 

tempestmu

Member
Quan trọng là tổng tài sản. Nếu chỉ bằng 1% nhạc phụ thì là chui chạn chứ con mẹ gì nữa
 
Top