Vozer nghĩ gì về điều này

tupleutranh5

Junior Member
Vừa xem clip của 1 sư thầy, đại ý như này
Chúng ta đến với cuộc đời với hành trang là Phúc của vô lượng kiếp trước. Một chỉ số tuy ẩn mà hiện, k biết chính xác, nhưng nhìn hoàn cảnh, nhìn cha mẹ, nhìn cách chúng ta được cuộc đời đối đãi thì có thể đoán biết. Thằng thì thông minh, thằng ngốc ngếch, thằng thì may mắn, đứa thì làm gì cũng xui rủi thất bát :p:p:pSang chảnh quyền quý, vương tôn công tử, m8 25cm, hay nghèo đói bần nông xuất thân quê mùa, hình hài xấu xí bệnh tật
Chỉ số còn lại là sức mạnh nội tại của mỗi con người, được gọi là Đức (éo phải đức của voz :p). Sinh trưởng trong gia đình tương đối bình thường vẫn tự thân làm nên sự nghiệp. Hoặc sinh ra quyền quý như con cái các ngài,nhưng cuối cùng phá hết,đời như âm hộ
Phúc đức song hành, người có ý chí mạnh mẽ thì đức năng thắng cả số, người yếu mềm để cuộc đời định vị cho mình chỗ đứng (đứng đường hay đứng đâu không rõ)
Mời vozer vào luận 🙂🙂🙂
 
Vừa xem clip của 1 sư thầy, đại ý như này
Chúng ta đến với cuộc đời với hành trang là Phúc của vô lượng kiếp trước. Một chỉ số tuy ẩn mà hiện, k biết chính xác, nhưng nhìn hoàn cảnh, nhìn cha mẹ, nhìn cách chúng ta được cuộc đời đối đãi thì có thể đoán biết. Thằng thì thông minh, thằng ngốc ngếch, thằng thì may mắn, đứa thì làm gì cũng xui rủi thất bát :p:p:pSang chảnh quyền quý, vương tôn công tử, m8 25cm, hay nghèo đói bần nông xuất thân quê mùa, hình hài xấu xí bệnh tật
Chỉ số còn lại là sức mạnh nội tại của mỗi con người, được gọi là Đức (éo phải đức của voz :p). Sinh trưởng trong gia đình tương đối bình thường vẫn tự thân làm nên sự nghiệp. Hoặc sinh ra quyền quý như con cái các ngài,nhưng cuối cùng phá hết,đời như âm hộ
Phúc đức song hành, người có ý chí mạnh mẽ thì đức năng thắng cả số, người yếu mềm để cuộc đời định vị cho mình chỗ đứng (đứng đường hay đứng đâu không rõ)
Mời vozer vào luận 🙂🙂🙂
Đức
 
có gì mấy để luận đâu, lời vị thầy này nói, như thớt kể, thì cũng chung chung thôi mà.

Nếu thấy đúng và nếu áp dụng thì tốt cho mình, thì cứ triển thôi.
 

Maitreya

Junior Member
Mỗi người có một "thông số pháp luân'' khác nhau, quy định hình tướng, thiên hướng và rất nhiều thứ trong cuộc đời của người đó.
Muốn đổi vận, đổi pháp luân thì pm ảnh cho mình. Mình sẽ xem xét và thay đổi phù hợp.
 
Top