[Vozer với Toán học]Toán 6

DeBroglie

Senior Member
Đứa cháu lớp 6 nó hỏi mình bài này, đọc xong đề ngáo cmnl, bấm máy thấy nó là số 4 mà không biết giải thích kiểu gì.
Có thím nào biết cách làm không? Đội ơn các thím :cry:

Untitled.jpg
 

TangNgocDiep

Đã tốn tiền
Biết là số 4 (bấm máy cái thấy luôn), vấn đề là làm thế nào để giải thích khi đề yêu cầu không được tính ra kết quả đó thím :amazed:
Gọi số cần tìm là Abc def ghk,với k# 1 3 5 7
Dễ thấy 2^28=268 435 456
Mặt khác 2^29= 2×268 435 456 = 268 435 456 + 268 435 456
Ta lấy 268 435 456 + 268 435 455=536 870 911=2^29-1
→ko cần tính ra kq 2^29 là bn cũng biết số nào ko có trong dãy số
TGDQ7cT.png


Sent from samsung SC-01L via nextVOZ
 

DeBroglie

Senior Member
nghĩ ra à fen :amazed:
Thím đó nói đúng rồi đó thím
Các chữ số từ 0 đến 9 có tổng chia hết cho 9
Do đó số hợp thành từ 9 chữ số khác nhau mà chia 9 dư bao nhiêu (số dư dương) thì thiếu đúng chữ số 9-số dư (trừ trường hợp chia hết cho 9 thì có thể dư 0 hoặc 9)
 

DeBroglie

Senior Member
lí luận để ra số 4 như sau: 2^29 thì tận cùng hiển nhiên là 2. Như vậy số 2 là bắt buộc. Số 2^29=2^27.4=8^9.4
Vì 8 chia 9 dư -1 nên 8^9 chia 9 cũng dư -1. Do dó 2^29 chia 9 dư -4. Số hợp thành từ 9 chữ số mà dư -4 thì sẽ không có số 4.
Mình dùng vina nhé
via theNEXTvoz for iPhone
Cảm ơn thím nhé :extreme_sexy_girl:
 

Người em yêu

Senior Member
2 ^29+4 = 4*2^27+4=4*(8^9+1)=4*(8^9-8+9)
8^9-8 =8*(8^8-1)=8*(64^4-1)
64^4-1=63*.... chia hết cho 9
do đó 2^29+4 chia hết cho 9.
tổng các số tự nhiên 0 đến 9 =45 chia hết cho 9 nên số thiếu là số 4 thím nhé
e ko biết bọn lớp 6 nghĩ đc thế ko nữa
4gmOAMB.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 

kid0107

Senior Member
2 ^29+4 = 4*2^27+4=4*(8^9+1)=4*(8^9-8+9)
8^9-8 =8*(8^8-1)=8*(64^4-1)
64^4-1=63*.... chia hết cho 9
do đó 2^29+4 chia hết cho 9.
tổng các số tự nhiên 0 đến 9 =45 chia hết cho 9 nên số thiếu là số 4 thím nhé
e ko biết bọn lớp 6 nghĩ đc thế ko nữa
4gmOAMB.gif


via theNEXTvoz for iPhone
Sao thím biết 2^29 gồm các chữ số khác nhau, chia 9 dư 5 có thể có nhiều tổ hợp số mà
 

kyniemht

Senior Member
lí luận để ra số 4 như sau: 2^29 thì tận cùng hiển nhiên là 2. Như vậy số 2 là bắt buộc. Số 2^29=2^27.4=8^9.4
Vì 8 chia 9 dư -1 nên 8^9 chia 9 cũng dư -1. Do dó 2^29 chia 9 dư -4. Số hợp thành từ 9 chữ số mà dư -4 thì sẽ không có số 4.
Mình dùng vina nhé
via theNEXTvoz for iPhone
Đề chỉ nói là số có 9 chữ số chứ có nói 9 chữ số khác nhau đâu mà kết luận vậy được nhỉ?
 
Top