Vừa đánh con xong. Đau lòng quá

any_6

Senior Member
đòn roi để uốn nắn, răn dạy thì được, còn chỉ để thỏa cơn giận thì mới nên ân hận
 
Top