Vừa mới vượt ngục và thoát chết các bác ạ

Vô tình giết người bị bắt bỏ tù, bị nhốt tận 8 tiếng online liên tục mới cho ra tù. Thế là vượt ngục, ra ngoài tốn tận 50k aUEC để trả cho thằng transport kia. Ban đầu định đáp xuống trạm không gian Everus Harbor mà mình vẫn còn dính tội phạm nên mấy cái trụ turret AI nó bắn kinh quá ko đáp tàu xuống đc thế là thằng mình bảo thằng kia bay tới trạm Grim Hex (thiên đường cho tội phạm) nhưng không đủ nhiên liệu nên nó đáp xuống hành tinh gần đó, vào 1 trạm dừng chân để tiếp nhiên liệu và sửa tàu sau khi bị bắn. Nhưng ai ngờ bị Hurston Security (NPC) dí theo đít nó bắn suýt chết, nhưng rồi cũng bỏ đi. Sau đó thì thằng bounty hunter khác là người chơi nó tới cố giết để lấy phần thưởng, nhưng ở trong trạm không bắn súng được nên nó cứ lấy phi thuyền cố đâm mình. Thằng transport kia thì bị giết chết, mình hên chạy vô nhà trốn kịp nên sống sót
Sau 30 phút căng thẳng thằng kia cũng bay tới được và đón mình bay đi và sau đó là 1 trận chiến long trời. Cuối cùng cũng thoát đc tới Grim hex

Còn đây là video đoạn đầu vượt ngục, đoạn sau cũng căng lắm. Mó đc pass của bọn admin, sau lên trên mặt đất dùng cái pass kia mở đc cái phòng kia lấy đc chiếc thiết giáp mà quên quay video lại
 

loveballad

Senior Member
Vô tình giết người bị bắt bỏ tù, bị nhốt tận 8 tiếng online liên tục mới cho ra tù. Thế là vượt ngục, ra ngoài tốn tận 50k aUEC để trả cho thằng transport kia. Ban đầu định đáp xuống trạm không gian Everus Harbor mà mình vẫn còn dính tội phạm nên mấy cái trụ turret AI nó bắn kinh quá ko đáp tàu xuống đc thế là thằng mình bảo thằng kia bay tới trạm Grim Hex (thiên đường cho tội phạm) nhưng không đủ nhiên liệu nên nó đáp xuống hành tinh gần đó, vào 1 trạm dừng chân để tiếp nhiên liệu và sửa tàu sau khi bị bắn. Nhưng ai ngờ bị Hurston Security (NPC) dí theo đít nó bắn suýt chết, nhưng rồi cũng bỏ đi. Sau đó thì thằng bounty hunter khác là người chơi nó tới cố giết để lấy phần thưởng, nhưng ở trong trạm không bắn súng được nên nó cứ lấy phi thuyền cố đâm mình. Thằng transport kia thì bị giết chết, mình hên chạy vô nhà trốn kịp nên sống sót
Sau 30 phút căng thẳng thằng kia cũng bay tới được và đón mình bay đi và sau đó là 1 trận chiến long trời. Cuối cùng cũng thoát đc tới Grim hex

Còn đây là video đoạn đầu vượt ngục, đoạn sau cũng căng lắm. Mó đc pass của bọn admin, sau lên trên mặt đất dùng cái pass kia mở đc cái phòng kia lấy đc chiếc thiết giáp mà quên quay video lại
đức , lại hít keo chó rồi :sweat: có chơi chơi loại xịn xịn ý đỡ tác dụng phụ
 

Moi_Lay_Vo

Member
Vô tình giết người bị bắt bỏ tù, bị nhốt tận 8 tiếng online liên tục mới cho ra tù. Thế là vượt ngục, ra ngoài tốn tận 50k aUEC để trả cho thằng transport kia. Ban đầu định đáp xuống trạm không gian Everus Harbor mà mình vẫn còn dính tội phạm nên mấy cái trụ turret AI nó bắn kinh quá ko đáp tàu xuống đc thế là thằng mình bảo thằng kia bay tới trạm Grim Hex (thiên đường cho tội phạm) nhưng không đủ nhiên liệu nên nó đáp xuống hành tinh gần đó, vào 1 trạm dừng chân để tiếp nhiên liệu và sửa tàu sau khi bị bắn. Nhưng ai ngờ bị Hurston Security (NPC) dí theo đít nó bắn suýt chết, nhưng rồi cũng bỏ đi. Sau đó thì thằng bounty hunter khác là người chơi nó tới cố giết để lấy phần thưởng, nhưng ở trong trạm không bắn súng được nên nó cứ lấy phi thuyền cố đâm mình. Thằng transport kia thì bị giết chết, mình hên chạy vô nhà trốn kịp nên sống sót
Sau 30 phút căng thẳng thằng kia cũng bay tới được và đón mình bay đi và sau đó là 1 trận chiến long trời. Cuối cùng cũng thoát đc tới Grim hex

Còn đây là video đoạn đầu vượt ngục, đoạn sau cũng căng lắm. Mó đc pass của bọn admin, sau lên trên mặt đất dùng cái pass kia mở đc cái phòng kia lấy đc chiếc thiết giáp mà quên quay video lại

what is he talking about :chaymau:
 
Top