SG WD My Passport SSD 512GB Usb 3.1, Type C gen2/ 8T Red Pro cho a e cần

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
Ổ Cứng Di Động WD My Passport SSD 512GB, Type C, USB 3.1 GEN2, tặng cổng chuyển đổi ra usb 3.0, 2.0
Hàng nhập khẩu, bh 3 năm
Gía hãng gần 3tr Red Shop bán Gía 2250k
 

tran ngoc ty

Junior Member
- HDD 1TB WD PURPLE GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB WD PURPLE GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 1TB Seagate Skyhawk GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB Seagate Skyhawk GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 4TB DELL Constellation ES.3 7.2K , dòng chuyên sever, 7200RPM, hết bh
Gía 1tr750k

- HDD 4TB TOSHIBA S300 new, seal 5900 RPM, 128M Cache, new, bh 2 năm chính hãng, tem FPT.
Gía 2300k
 

tran ngoc ty

Junior Member
- HDD 1TB WD PURPLE GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB WD PURPLE GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 1TB Seagate Skyhawk GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB Seagate Skyhawk GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 4TB DELL Constellation ES.3 7.2K , dòng chuyên sever, 7200RPM, hết bh
Gía 1tr750k

- HDD 4TB TOSHIBA S300 new, seal 5900 RPM, 128M Cache, new, bh 2 năm chính hãng, tem FPT.
Gía 2300k
 

tran ngoc ty

Junior Member
- HDD 1TB WD PURPLE GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB WD PURPLE GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 1TB Seagate Skyhawk GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB Seagate Skyhawk GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng
 

tran ngoc ty

Junior Member
- HDD 1TB WD PURPLE GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB WD PURPLE GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 1TB Seagate Skyhawk GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB Seagate Skyhawk GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng
 

tran ngoc ty

Junior Member
- HDD 1TB WD PURPLE GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB WD PURPLE GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 1TB Seagate Skyhawk GIÁ 880K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng

- HDD 2TB Seagate Skyhawk GIÁ 1450K, dòng chuyên dụng thiết bị giám sát, camera, nas, new, bh 3 năm chính hãng
 
Top