WHO xem xét tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

shoshowho

Senior Member
Là cái tổ chức liên quan đến y tế to nhất cái quả Địa Cầu, anh có thể nói ít, nói chậm, nhưng phải nói cho chắc. Cứ 2 3 ngày lại lên 1 bài báo, hôm sau đá hôm trước thì phải biết tin cái gì bây giờ
V092S5K.gif
thì có thêm dữ liệu thông tin nghiên cứu chính xác hơn thì phải update chứ sao. Chả lẽ nói 1 phát ăn ngay.
 

Son-Jotun

Senior Member
thì có thêm dữ liệu thông tin nghiên cứu chính xác hơn thì phải update chứ sao. Chả lẽ nói 1 phát ăn ngay.
Thì mình có nói ở trên đó. Nói ít thôi, dãn thông tin ra, nhưng nói là nói cho chắc, cập nhật thông tin và hạn chế bác bỏ thông tin chính mình mới nói một tuần trước
 
Top