thắc mắc [WordPress] Xin code làm khung tìm kiếm

nc1402

Senior Member
Các thím rành WordPress giúp mình đoạn code ô tìm kiếm với:
1/ Nhập chuỗi số vào
2/ Nhấn tìm kiếm
3/ Tự thêm vào phía sau URL "?sp=chuỗi số"
Cám ơn nhiều nhiều

1661333836454.png
 
Top