Xả súng tại căn cứ không quân Nga, 3 quân nhân thiệt mạng

supermoderatorvoz

Senior Member
20203ed03fed-1c81-431a-af85-6dba5c15c4fa.jpg

https://zingnews.vn/xa-sung-tai-can-cu-khong-quan-nga-3-quan-nhan-thiet-mang-post1151163.html

Gửi bằng vozFApp
 
Top