Xa trường xa lớp đã lâu, vì đâu nằm mộng đi thi suốt ngày?

Sic.Parvis.Magna

Senior Member
tôi tưởng hiếm ng mơ đi học / đi thi, hóa ra cả mớ người cũng vậy
sAcB28F.png
. Chỉ sợ nhất 2 giấc mơ:
  • Đi thi
  • Đi đái
h0Fstf1.png

Tất cả các giấc mơ đều không đúng chỉ có giấc mơ đi đái là đúng thật

Mơ thấy đi đái trong mơ nhưng thật ra đái thật.

Bác có bị ko nhỉ? :shame:

có nên mới sợ đó fen, mơ thấy đái vào bồn cầu, ở ngoài đái mẹ ra giường
h0Fstf1.png

Ơ, tôi tưởng cái xấu hổ này chỉ có mình tôi bị chớ :( Các anh không cô đơn đâu :cry:
 
Top