HN Xác nguồn seasonic S12II 620

kevin2210

Junior Member
Đang dùng lăn quay ra , bán xác ai cân lấy về nghich, hỏi thợ báo sửa hết 350k , cơ mà nổ lô nên mua nguồn mới rồi nên ai thich mang về sửa ma dung
bay,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Last edited:
Top