Xăng, dầu đồng loạt giảm

kaiser24

Senior Member
Giảm hẳn 100₫. Ơn đ ơn nn. Đổ đầy bình không nhỡ chục hôm nữa tăng 1k/l thì á hự
cVL81H2.gif


Sent from :shame: via nextVOZ
 
Top