xăng tăng giá hay sao

BiBanMatCaiNick

Senior Member
Bình thường kim xăng còn ở làn trắng là em đã đổ rồi, hôm nay ra đổ 1 ít cho đầy( cùng giá tiền loại lần đổ) lại không được đầy mà em đang thắc mắc dịch thế này mà xăng còn tăng giá hay sao
 
Top