Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình xâm hại trẻ em

Cryolite.

Senior Member
https://thanhnien.vn/thoi-su/xay-dung-bo-chi-tieu-thong-ke-ve-tinh-hinh-xam-hai-tre-em-1304889.html
Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

Theo đó, Bộ đưa ra 2 bộ chỉ tiêu thống kê gồm: Bộ chỉ tiêu về tình hình TE với 89 chỉ tiêu và Bộ chỉ tiêu về tình hình xâm hại trẻ em (XHTE) có 34 chỉ tiêu liên quan các vấn đề: TE bị xâm hại; môi trường TE bị xâm hại; đối tượng XHTE; xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm XHTE; phát hiện khởi tố, điều tra, tội phạm XHTE; xét xử các vụ án XHTE; hỗ trợ can thiệp TE bị xâm hại…

 
Top