HN Xeon 1231 v3, B85 , Wifi 3G/4G Huawei, mic Bm900, Sound card sb0220, Canon imageClass mf241d, SS Note 4 đây !!! :SEXY:

CreativeThinkingV2i

Senior Member
cpu fix cho hộ nghèo không bác ơi ?
Có giấy chứng nhận là Fix Bác ơi .

Update:
8.
Xác Dell socket 1151 lúc lên lúc ko , Ko Ram + CpU + ổ cứng, còn lại đủ . 550K .
Thanks all Anh em !!! 
Top