Xin các twitter chất lượng để follow

Đợt trc tumblr chất lượng lắm nhưng đã bị dẹp. Sang twitter thấy vẫn có bọn tq nhưbg chất lưojng có vẻ k bằng. Hoặc mình chưa tìm đúng. Cần trợ giup của ae!!
 

luongtieulong

Junior Member
twitter giờ toàn động sẽ trá hình, recom follow toàn là bọn phò vs tìm fwb, ons
V092S5K.gif
V092S5K.gif
 
Top