Xin các twitter chất lượng để follow

Đợt trc tumblr chất lượng lắm nhưng đã bị dẹp. Sang twitter thấy vẫn có bọn tq nhưbg chất lưojng có vẻ k bằng. Hoặc mình chưa tìm đúng. Cần trợ giup của ae!!
 
Top