Xin cách tự kỷ ám thị cực mạnh?

CoinCard113

Junior Member
Screenshot_20201109-181944.png

Screenshot_20201109-182203.png

mình nhận ra rằng mình đã bị đầu độc tư tưởng khá nặng. mình nghĩ mình có khả năng làm winner. bằng chứng là anh mình.
mình đang cần tự kỷ ám thị bản thân tập trung cao độ, không lãng tránh việc chính, không lập thớt nhảm.
theo mình biết thì gắn nó với những cảm xúc mảnh liệt.
vì thế mỗi lúc mắc ỉa, mắc đái mà được đi xả, trước khi đi ngủ và khi thức dậy...hóng thêm kinh nghiệm :canny:
 

Chuột cống

Junior Member
View attachment 279632
View attachment 279633
mình nhận ra rằng mình đã bị đầu độc tư tưởng khá nặng. mình nghĩ mình có khả năng làm winner. bằng chứng là anh mình.
mình đang cần tự kỷ ám thị bản thân tập trung cao độ, không lãng tránh việc chính, không lập thớt nhảm.
theo mình biết thì gắn nó với những cảm xúc mảnh liệt.
vì thế mỗi lúc mắc ỉa, mắc đái mà được đi xả, trước khi đi ngủ và khi thức dậy...hóng thêm kinh nghiệm :canny:
mình cũng cần chỉ để mỗi ngày sống vui vẻ hơn :big_smile:
 
Top