download Xin hỏi có anh em nào có bộ địa của bác Phạm Hồng phước và bác Lê Hoàn khoảng năm 2000 không (nhờ mod)

intel.amd

Junior Member
Xin hỏi có anh em nào có bộ đĩa cd phần mềm của bác Phạm Hồng phước và bác Lê Hoàn khoảng năm 2000 không (nhờ mod). Cho mình xin. Cảm ơn các bạn
 

locb

Member
xin admin vn-z
2020-10-28_221032.jpg
2020-10-28_221115.jpg
 
Last edited:

miliket

Đã tốn tiền
Xem thớt bồi hồi vl. Thời đó nhà còn chưa có dial up. Cần gì là mở bộ này lên có đủ, như cái internet luôn.
 
Top