Xin link đăng xuất next.voz!

E có cái acc cũ bị ban mà trót đăng nhập vào next.voz giờ không đăng xuất kiểu gì được. Nhờ anh em qua lại cho e xin cái link log out next.voz với! Xin cảm ơn ae!😞
 
Top