Xin phép hỏi về địa chỉ cắt mí, nhấn mí mắt uy tín tại Gia Lai.

Duy_Chuprong

Junior Member
Tình hình là mình đang muốn đầu tư cho bạn gái một xíu. Bạn gái mình mắt 2 mí nhưng mà mí lót, nhìn như 1 mí.
Thiết nghĩ cắt mí chỉ là một tiểu phẫu nhỏ trên gương mặt mang lại thẩm mỹ cao nên quyết tâm dẫn đi làm. Các vozer hoặc người thân đã từng đi cắt mí cho xin địa chỉ uy tín với ạ, ở Gia Lai hoặc lân cận. Rất cảm ơn cộng đồng voz. :D

Gửi từ HUAWEI BLL-L22 bằng vozFApp
 

Boston Celtics

Senior Member
Tình hình là mình đang muốn đầu tư cho bạn gái một xíu. Bạn gái mình mắt 2 mí nhưng mà mí lót, nhìn như 1 mí.
Thiết nghĩ cắt mí chỉ là một tiểu phẫu nhỏ trên gương mặt mang lại thẩm mỹ cao nên quyết tâm dẫn đi làm. Các vozer hoặc người thân đã từng đi cắt mí cho xin địa chỉ uy tín với ạ, ở Gia Lai hoặc lân cận. Rất cảm ơn cộng đồng voz. :D

Gửi từ HUAWEI BLL-L22 bằng vozFApp
Nói thật đi, làm gì có bạn gái nào ở đây. :shame:
 
Top