thắc mắc Xin tips học IPA hiệu quả

NguyenDang95

Senior Member
Hồi còn đại học (Ngôn ngữ Anh), mình phải học môn Phonetics & Phonology. Lúc đầu gặp khó vì phải luyện phát âm theo IPA, cuối cùng không lâu sau cũng vượt qua.
Hồi đó học phải nắm được một số nguyên tắc (tất nhiên là vẫn có ngoại lệ và không có quy tắc như âm u tròn môi và âm u ngắn) để từ đó có thể đoán cách đọc, viết phiên âm mà không cần sử dụng đến từ điển, quan trọng nhất là trọng âm rơi vào phần nào của từ thì phần đó sẽ có âm dài, còn lại là âm ngắn.
 
Top