[Xin tư vấn] Gái nghi có người theo dõi!!

sunflower22

Junior Member
IMG_20200531_112003.jpg

Mấy thím cho em xin tí lời khuyên với :confused: :confused:
 

10x3

Đã tốn tiền
Xem nó có sục card k :) thể loại này hơi bị nhiều
Hồi trước con ex lúc đang chờ mình qua đón cũng gặp 1 thằng giống vậy, mình tới bắt gặp đạp thẳng vào ku nó, sau k thấy bén mảng tới nữa :)
 
Top