Xin tư vấn mua bộ amply gọn nhẹ, hạt dẻ để cắm dây đánh guitar thùng

TTVTC

Senior Member
Như tít, chẳng là dạo này thích tự đàn hát, mà ngặt nỗi đàn không không thì điện thoại thu tiếng đàn hơi bé. Nên mới tìm hiểu về amply để cắm đàn. Xin tư vấn từ các chiên da.
gXegt8j.png
 
Top