thắc mắc Xin tư vấn mua màn budget 6-7 củ

Daedalus

Senior Member
Hiện tại thì nhu cầu của mình là làm việc và chơi game (CS:GO - nhưng cũng không try hard) và mong muốn mua màn 2K với mức tiền trên thì có những lựa chọn nào ạ?
 
Top