báo lỗi Xóa conversion chưa được

Hon_Shit_Vien_Dong

Senior Member
Xin lỗi mod/min.
Mắt mờ đọc nhầm "deselect all" thành "delete all" hỏi sao nó không xóa :sweat:
Nhưng mà mod/min xem, em có cái message nhạy cảm như hình mà ko xóa, để vợ vô tình đọc được thì em ra đường ở mất :burn_joss_stick::burn_joss_stick:

Screen Shot 2020-03-19 at 17.37.58.png
 
Top